Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2010

ΟΤΕ TV με 1.392 ώρες προγράμματοςΣτον έλεγχο του ΟΤΕ πέρασε η άδεια δορυφορικών συνδρομητικών υπηρεσιών που κατείχε η θυγατρική της Hellas Sat . Η μεταβίβαση εγκρίθηκε από το ΕΣΡ και δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, προβλέποντας την εκπομπή σήματος με το διακριτικό τίτλο OTE TV , χρησιμοποιώντας το δορυφόρο Hellas Sat 2. Αν και στην περίπτωση της Hellas Sat η άδεια είχε διάρκεια 5 ετών, το ΕΣΡ αναθεώρησε την απόφασή του και την επέκτεινε σε 15 χρόνια, όπως συμβαίνει και με την περίπτωση της Nova.

Ο ΟΤΕ TV θα μπορεί τη μέρα να μεταδίδει 1.392 ώρες προγράμματος , έναντι 95 ωρών που ανέφερε η αρχική άδεια της Hellas Sat . Επίσης όπως αναφέρεται ρητά η «νέα κάτοχος της άδειας επιτρέπεται να παρέχει τις συνδρομητικές της υπηρεσίες , μόνο ύστερα από τη σύναψη σύμβασης με το Ελληνικό δημόσιο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών». Προηγούμενως όμως (Οκτώβριος 2008) η Hellas Sat είχε υπογράψει τη σύμβαση με το δημόσιο καταβάλλοντας τίμημα 176.082.17 ευρώ για 96 ώρες προγράμματος. Απομένει να διευκρινιστεί αν θα πρέπει να υπογραφεί μια επέκταση της σύμβασης, και το κυριότερο πότε θα μπορέσει με βάση το νόμο να εκπέμψει τα προγράμματά του ο ΟΤΕ. Η εταιρεία από την πλευρά του έχει σχεδιάζει την έναρξη των δραστηριοτήτων της την 1η Φεβρουαρίου 2011.

Η μετάδοση της πλατφόρμας γίνεται, όπως αναφέρεται στην άδεια, υπό τον όρο της έγκρισης των συμβάσεων κατόχου άδειας με διαχειριστές και προμηθευτές προγράμματος. Ο ΟΤΕ TV είναι υποχρεωμένος “να παράσχει στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε άλλους δημόσιους ή κοινωνικούς φορείς τις αντισταθμιστικές υπηρεσίες που καθορίζονται στην σύμβαση παραχώρησης” , ενώ “υποχρεούται να καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο τα οικονομικά ανταλλάγματα που προβλέπονται από το νόμο 2644/1998.
Πόσο πάει η πλατφόρμα;
Το τίμημα που καταβάλουν οι πλατφόρμες στο δημόσιο για τις συνδρομητικες δορυφορικές υπηρεσίες είναι κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και κατά την διάρκεια εκτελέσης της. Η αδειούχος από το 1999 Multichoice είναι υποχρεωμένη ως το 2014, οπότε και λήγει η σύμβασης του ελληνικού δημοσίου να πληρώνει τα εξής ποσά: Για τα έτη 2000 & 2001 το 0,5% του τζίρου της, τις χρονιές 2002 και 2003 , το 1% , το 2004 και το 2005, το 1,5%, το 2006 και το 2007 το 2% , το 2008 και το 2009 2,5% και το τρέχον έτος και το επόμενο 3%. Για τις χρονιές 2012 και 2013 το τίμημα ανεβαίνει στο 3,5% και το 2014 στο 4% του κύκλου εργασιών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου