Τρίτη 15 Απριλίου 2014

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΑΠΟ ΤΗΝ GMOBAL FINANCE…

 troktiko


«Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» για το 2014 ανακηρύχθηκε η Τράπεζα Πειραιώς από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance.
Η διάκριση, σύμφωνα …

με τη σχετική ανακοίνωση, αφορά σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς αναπτυγμένων χωρών και απονέμεται στις τράπεζες που ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών τους σε δύσκολες περιόδους για τις αγορές, καθώς και εκείνες που πέτυχαν πολύ σημαντικά αποτελέσματα θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για μελλοντικές επιτυχίες.
Για την αξιολόγηση εξετάστηκαν ποικίλα αντικειμενικά κριτήρια και ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις των αναλυτών, των οίκων αξιολόγησης, των τραπεζικών συμβούλων και άλλων στελεχών του τραπεζικού κλάδου. Μεταξύ των αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής ήταν: η αύξηση ενεργητικού, το μερίδιο αγοράς, η κερδοφορία, η γεωγραφική επέκταση, η πρωτοπορία στο σχεδιασμό των προϊόντων, οι καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες (όπως εξαγορές, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου) και η ικανοποίηση των πελατών της.
Ο συνδυασμός των παραγόντων αυτών, σύμφωνα με το περιοδικό Global Finance,  οδηγεί στην ανάδειξη των κορυφαίων τραπεζών, δηλαδή των καλύτερων τραπεζών με τις οποίες οι διεθνείς οργανισμοί προτιμούν να συναλλάσσονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου