Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

Συνήγορος Πολίτη: Να μην ακυρωθεί η προστασία ευάλωτων ομάδων αλλοδαπών

 troktikoΤην άμεση λύση μέτρων προκειμένου να μην ακυρωθεί στην πράξη η προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων αλλοδαπών, όπως τα θύματα ρατσιστικής βίας, θύματα εμπορίας ανθρώπων, ειδικές κατηγορίες ανηλίκων και οι…

ασθενείς, καθώς και όσοι έχουν λάβει ειδική άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη. Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος επισημαίνει ότι ο κίνδυνος είναι άμεσος επειδή ο νέος Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου, προβλέπει μεν τη χορήγηση της ειδικής άδειας διαμονής, όμως, η ρύθμιση που θα υλοποιεί αυτή την πρόβλεψη δεν έχει ακόμη κατατεθεί στη Βουλή. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή θεωρεί ότι πρέπει, τουλάχιστον, να παραταθεί η ισχύς της προηγούμενης διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους μέχρι να υπάρξει νέα συνολική νομοθετική ρύθμιση.
Σημειώνεται ότι το σχέδιο του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης που είχε κατατεθεί στη Βουλή, προέβλεπε τη συνέχιση της χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και, μάλιστα, χορηγούσε αυτή την ειδική άδεια διαμονής, επιπλέον, στα θύματα και τους ουσιώδεις μάρτυρες ρατσιστικών πράξεων, στους πολίτες τρίτων χωρών που απασχολήθηκαν µε ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας και στους πολίτες των οποίων η αίτηση για διεθνή προστασία απορρίπτεται. Ο Συνήγορος είχε εκφράσει ικανοποίηση για την προτεινόμενη αλλαγή του μεταναστευτικού κώδικα και είχε προτείνει, για τη διευκόλυνση των αιτούντων που διαμένουν εκτός Αττικής και θα μπορούσαν να υπαχθούν στις σχετικές διατάξεις, να προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής των σχετικών αιτήσεών τους στις οικείες αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Ωστόσο, η Αρχή σημειώνει ότι η αντιπαράθεση που σημειώθηκε στη Βουλή, κατά τη σχετική συζήτηση, κατέληξε στην απόσυρση ολόκληρου του άρθρου περί ανθρωπιστικών λόγων, που δικαιολογούν ειδική άδεια διαμονής, με αποτέλεσμα να δημιουργείται εν δυνάμει σημαντικό κενό για τους αλλοδαπούς που χρήζουν ειδικής προστασίας. Παρότι το υπουργείο είχε δεσμευθεί ότι θα επαναφέρει στη Βουλή τη ρύθμιση περί χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Έτσι, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί επιβεβλημένο να παραταθεί η ισχύς της προηγούμενης διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, μέχρι να υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση. Επίσης, η Αρχή ζητά να θεσπιστεί, άμεσα, ειδική διάταξη που θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου