Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

H Μάχη των επιβητόρων: επιβήτορες επίτιθονται ο ένας τον άλλον σε επίδειξη δύναμης για τον έλεγχο της μυστηριώδους άγριας αγέλης

  troktiko   horse2 300x270 H Μάχη των επιβητόρων: επιβήτορες επίτιθονται ο ένας τον άλλον σε επίδειξη δύναμης για τον έλεγχο της μυστηριώδους άγριας αγέλης Έχοντας περάσει το χειμώνα σε ορεινούς όγκους όπου έχουν καταφύγει, τα άγρια άλογα , απελευθέρωνουν της ενεργεια τους και πολεμούν μεταξύ τους για το δικαιώμα του πρώτου ζευγάρωματος της άνοιξης.
troktiko   horse11 H Μάχη των επιβητόρων: επιβήτορες επίτιθονται ο ένας τον άλλον σε επίδειξη δύναμης για τον έλεγχο της μυστηριώδους άγριας αγέλης
troktiko   horse22 H Μάχη των επιβητόρων: επιβήτορες επίτιθονται ο ένας τον άλλον σε επίδειξη δύναμης για τον έλεγχο της μυστηριώδους άγριας αγέλης
troktiko   horse31 H Μάχη των επιβητόρων: επιβήτορες επίτιθονται ο ένας τον άλλον σε επίδειξη δύναμης για τον έλεγχο της μυστηριώδους άγριας αγέλης
troktiko   horse41 H Μάχη των επιβητόρων: επιβήτορες επίτιθονται ο ένας τον άλλον σε επίδειξη δύναμης για τον έλεγχο της μυστηριώδους άγριας αγέλης
troktiko   horse51 H Μάχη των επιβητόρων: επιβήτορες επίτιθονται ο ένας τον άλλον σε επίδειξη δύναμης για τον έλεγχο της μυστηριώδους άγριας αγέλης
troktiko   horse61 H Μάχη των επιβητόρων: επιβήτορες επίτιθονται ο ένας τον άλλον σε επίδειξη δύναμης για τον έλεγχο της μυστηριώδους άγριας αγέλης
troktiko   horse71 H Μάχη των επιβητόρων: επιβήτορες επίτιθονται ο ένας τον άλλον σε επίδειξη δύναμης για τον έλεγχο της μυστηριώδους άγριας αγέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου