Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

Ολο το πρόγραμμα για ΚΤΕΟ του 2011 για την ΑττικηΤο πρόγραμμα ελέγχου ΚΤΕΟ των οχημάτων του Ν. Αττικής το 2011.


Το πρόγραμμα ελέγχου ΚΤΕΟ των οχημάτων του Ν. Αττικής το 2011, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Με βάση το πρόγραμμα, το 2011 θα ελεγχθούν οι παρακάτω κατηγορίες οχημάτων :

1.Τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ) και τα Φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης ( Φ.Ι.Χ.) με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους με έδρα τον Ν. Αττικής, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά καινούργια μέσα στο έτος 2007.

2.Τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ με έδρα το Ν. Αττικής, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά καινούργια μέσα στο 2007.

3.Τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, με ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ με έδρα το Ν. Αττικής, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά καινούργια μέσα στο 2007.

Ο τεχνικός έλεγχος των παραπάνω οχημάτων, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά), σε χρονικό διάστημα, από τρεις εβδομάδες πριν έως και μια εβδομάδα μετά, από την αναγραφόμενη ημερομηνία ( ημέρα και μήνα) της 1ης άδειας κυκλοφορίας, ( π.χ. Με ημερομηνία 1ης αδείας: 17-06-2007, η ημερομηνία τεχνικού ελέγχου είναι η 17-06-2011, με χρονικό διάστημα από 28-05-2011 μέχρι και 24-06-2011 )

Από τεχνικό έλεγχο από τα ΚΤΕΟ του Ν. Αττικής το έτος 2011 θα πρέπει να περάσουν ακόμη:
1.Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, που μεταβιβάστηκαν στο Ν. Αττικής από την υπόλοιπη χώρα μέσα στο 2007 (από 1-1-2007 μέχρι και 31-12-2010), έχουν συμπληρώσει τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους καινούργια και δεν είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο, στους νομούς που είχαν ως έδρα πριν την μεταβίβασή τους.
2.
3.Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Δ.Σ., (Διπλωματικού Σώματος), Ξ.Α. (Ξένης Αποστολής), Π.Σ. ( Προξενικού Σώματος), Π.Π. ( Προσωπικό Πρεσβειών ), με έδρα το Ν. Αττικής που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά καινούργια από την 1-1-2007 μέχρι και την 31-12-2007 και δεν έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ, ανεξάρτητα από τον τόπο που κυκλοφορούν, ως εξής:

1.
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 1


ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2011
2.
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 2


ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2011
3.
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 3


ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2011
4.
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 4


ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2011
5.
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 5


ΤΟ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2011
6.
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 6


ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2011
7.
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 7


ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2011
8.
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 8


ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011
9.
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 9


ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011
10.
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 0


ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011● Για ραντεβού στα Δημόσια ΚΤΕΟ και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον τετραψήφιο αριθμό 1525.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου