Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους μη έχοντες καταναλωτές ρεύματος

 
troktiko    Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους μη έχοντες καταναλωτές ρεύματοςΤο νομοσχέδιο της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη … για το «Γ’ Ενεργειακό πακέτο». που φέρνει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους μη έχοντες καταναλωτές ρεύματος συζητείται σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο.


Πρόκειται για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο λεγόμενο τρίτο ενεργειακό πακέτο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει σημαντικές ρυθμίσεις για την προστασία των καταναλωτών από πρακτικές των προμηθευτών ηλεκτρισμού αλλά και για όσους ανήκουν στις λεγόμενες ευάλωτες μονάδες (συνταξιούχοι, άποροι, ασθενείς κ.α.)
Να δούμε μερικές από αυτές τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον λεγόμενο Κώδικα Προμήθειας, τον οποίο έχει εισηγηθεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και ο οποίος θα πρέπει να αποκτήσει ισχύ νόμου με υπουργική απόφαση.
- Στον προηγούμενο κώδικα η παρεχόμενη προθεσμία για τη λύση της σύμβασης ήταν τουλάχιστον τρεις μήνες, σε περίπτωση καταγγελίας από τον πελάτη, και δώδεκα μήνες, σε περίπτωση που η καταγγελία γίνει από τον προμηθευτή, με τον νέο κώδικα, ο πελάτης δύναται οποτεδήποτε και αναίτια να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας. Η καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας από πελάτη ουδεμία συνέπεια, οικονομική ή άλλης φύσεως συνεπάγεται σε βάρος του πελάτη, με εξαίρεση την περίπτωση που η Σύμβαση Προμήθειας περιλαμβάνει πρόσθετους όρους αναφορικά με τον ελάχιστο χρόνο παραμονής της σε ισχύ και της αποζημίωσης που δικαιούται ο προμηθευτής αν η σύμβαση καταγγελθεί από τον πελάτη πριν την παρέλευση του συγκεκριμένου χρόνου.
- Με το νέο κώδικα, ο προμηθευτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση προμήθειας μόνο όταν ο πελάτης θεωρηθεί υπερήμερος ως προς την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και παραβιάζει λοιπούς αλλά ουσιώδεις όρους της σύμβασης.
- Αν ο καταναλωτής δεν πληρώσει εντός 20 ημερών τον λογαριασμό, η οφειλή αναγράφεται έπειτα από δύο μήνες στον επόμενο και αν πάλι δεν υπάρξει εξόφληση, ο προμηθευτής προβαίνει σε διαδοχικές προειδοποιήσεις με 10ήμερη προθεσμία πριν κηρύξει τον πελάτη του υπερήμερο. Όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να κρατήσει συνολικά 3,5 μήνες και αν, στο μεταξύ, ο πελάτης προσφύγει σε ένδικα μέσα ή αμφισβητήσει εξωδίκως το ύψος των οφειλών, ο προμηθευτής δεν μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση. Εάν, πάντως, χάσει ο πελάτης την ένδικη μάχη, η καταβολή της οφειλής γίνεται έντοκα.
Εξόφληση με δόσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου