Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011

Αυξάνονται τα δάνεια σε καθυστέρηση

Με επιταχυνόμενο ρυθμό αυξάνονται τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση τόσο στην καταναλωτική και στεγαστική πίστη όσο και στην επιχειρηματική.

Εκτός αυτού, βάσει των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) στην έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική, επιβεβαιώνονται και οι εκτιμήσεις για μηδενικούς ή και αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης του δανεισμού προς τα νοικοκυριά, κάτι που οφείλεται στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης τόσο σε ιδιώτες όσο και σε τραπεζικά ιδρύματα. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε αύξηση των δανείων σε καθυστέρηση από 7,7% το Δεκέμβριο του 2009 σε 10% το Σεπτέμβριο του 2010, με τη μεγαλύτερη επιδείνωση να εντοπίζεται στον τομέα της καταναλωτικής πίστης.


Στο σύνολο της αγοράς, τα δάνεια σε καθυστέρηση ανήλθαν στο 18,4% το Σεπτέμβριο του 2010 από 13,4% το Δεκέμβριο του 2009, ενώ το ποσοστό αυτό σε ορισμένες τράπεζες ξεπερνά το 20%. Στη στεγαστική πίστη τα δάνεια σε καθυστέρηση προσεγγίζουν πλέον το 10%, σημειώνοντας αύξηση από 7,4% το Δεκέμβριο του 2009 σε 9,7% το Σεπτέμβριο του 2010. Στην επιχειρηματική πίστη, τα δάνεια σε καθυστέρηση ανέρχονται σε 8,5% από 6,7% το Δεκέμβριο του 2009.
Η σημαντική επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών αναπόφευκτα επηρέασε δυσμενώς την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών.
Θετική εξέλιξη αποτελεί η αύξηση του ποσοστού κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις (Σεπτέμβριος 2010: 43,2%, Δεκέμβριος 2009: 41,5%), απόρροια της σημαντικής ενίσχυσης του αποθέματος των προβλέψεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2010.
Στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2010, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΔΚΕ) και ο Δείκτης Βασικών Κεφαλαίων (ΔΒΚ) διαμορφώθηκαν για τις τράπεζες σε 12,8% και 11,2% αντίστοιχα, ενώ για τους τραπεζικούς ομίλους σε 11,4% και 10,1% αντίστοιχα. Οι παράγοντες που επηρέασαν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τους πρώτους εννέα μήνες του 2010 εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να το επηρεάζουν προς την ίδια κατεύθυνση τουλάχιστον και τους πρώτους μήνες του 2011.
Συνεπώς, οι προοπτικές για την κερδοφορία, την ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων και τη ρευστότητα των τραπεζών και των ομίλων τους σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα εξακολουθούν να περιβάλλονται από υψηλή αβεβαιότητα, επισημαίνει η ΤτΕ.
Η χρηματοδότηση προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα αναμένεται να σημειώσει μηδενικούς ή και αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής κατά το 2011, επιβεβαιώνοντας εκτιμήσεις τραπεζιτών και οικονομικών αναλυτών. Από την πλευρά τους, επιτελικά στελέχη τραπεζών υπογραμμίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι οι τραπεζικοί «κρουνοί» δανεισμού είναι ανοικτοί για τους συνεπείς ιδιώτες πελάτες και επιχειρηματίες.
Ιδιώτες που προσφεύγουν στις τράπεζες για στεγαστικά αλλά και καταναλωτικά δάνεια και διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα που να δικαιολογεί τα ποσά των δανείων που αιτούνται, δεν έχουν απολύτως κανένα πρόβλημα να εγκριθεί και να εκταμιευθεί το δάνειό τους.
Αντίστοιχα, επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες και με διάθεση για συμμετοχή με ίδια κεφάλαια στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού δανείου, θα πρέπει επίσης να είναι βέβαιοι ότι οι τράπεζες έχουν ανοικτές τις πόρτες τους για αυτούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου