Πέμπτη 15 Μαΐου 2014

Δείτε πως μπορείτε να διορθώσετε τα στοιχεία σας στο TAXISnet

 troktiko
Μέσω του TAXISnet θα μπορούν οι φορολογούμενοι να διεκπεραιώνουν υποχρεώσεις οι οποίες, μέχρι σήμερα, γίνονταν με «επίσκεψη» στο Τμήμα Μητρώου του Taxis. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μόνο ο ενδιαφερόμενος να είναι πιστοποιημένος χρήστης.


Τις λεπτομέρειες για τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία καθορίζει απόφαση που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.
Από το κείμενο της απόφασης προκύπτουν τα εξής:
Παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet να προβούν στη μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους, των στοιχείων του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των προσωπικών στοιχείων που αναγράφονται σε αυτό, μέσω διαδικτύου, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία του εντύπου Μ1 «Απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» που έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, μπορεί με την εν λόγω διαδικασία να προβεί σε μεταβολή ή συμπλήρωση, κατά περίπτωση, των προσωπικών του στοιχείων, όπως αυτά αναγράφονται στο ισχύον δελτίο αστυνομικής του ταυτότητας -ήτοι επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης- καθώς και των στοιχείων που αναφέρονται στον πίνακα β΄ του εντύπου Μ1, (είδος ταυτότητας – αριθμός δελτίου ταυτότητας – ημερομηνία έκδοσης – εκδούσα Αρχή), της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού τηλεφώνου και του αριθμού τηλεομοιοτυπικού, εφόσον διαθέτει.
Σε περίπτωση που η κατοικία του φορολογουμένου χρησιμοποιείται ως επαγγελματική έδρα, με τη διαδικασία αυτή μεταβάλλεται μόνο η διεύθυνση κατοικίας του.
Η προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία είναι εναλλακτική της συναλλαγής με φυσική παρουσία του φορολογουμένου στη Δ.Ο.Υ.

Όσοι φορολογούμενοι δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TAXISnet και επιθυμούν να μεταβάλουν τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν με ηλεκτρονική διαδικασία θα πρέπει προηγουμένως να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου