Σάββατο 2 Απριλίου 2011

Όταν οι βόθροι καταλήγουν στον Βοϊδομάτη

Στελέχη της διοίκησης του φορέα διαχείρισης του εθνικού πάρκου Βόρειας Πίνδου διαπίστωσαν ότι στην Αρίστη «ξεβράζονται» λύματα από τους βόθρους. Η διαπίστωση αυτή προκαλεί έναν έντονο προβληματισμό για την
αποτελεσματικότητα των όποιων αποχετευτικών δικτύων σε μια ευαίσθητη οικολογικά περιοχή στην οποία παράλληλα υπάρχει έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Το WWF Ελλάς προτείνει ως μοναδική λύση την εφαρμογή ενός πρότυπου σχεδίου «πράσινης ανάπτυξης» για όλο το εθνικό πάρκο. Η αυτοψία από στελέχη της διοίκησης του εθνικού πάρκου έγινε στις 22 Μαρτίου μετά από καταγγελία που δέχτηκαν ότι στην περιοχή εκπέμπεται έντονη δυσοσμία από τον υπό κατασκευή αγωγό συλλογής ομβρίων υδάτων ο οποίος οδηγεί τα νερά από την πλατεία του χωριού σε παρακείμενο ρέμα που καταλήγει στον Βοϊδομάτη. Τα στελέχη διαπίστωσαν την αλήθεια της καταγγελίας και ακολούθησαν τη νόμιμη διαδικασία, όπως δημοσιεύει ο Ηπειρωτικός Αγών.

Ο φορέας διαχείρισης με επιστολή του ζήτησε τη συνέργεια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου. «Κανένα έργο παροχέτευσης νερών δεν δημιουργεί πρόβλημα, αν οι βόθροι είναι στεγανοί.

Η όλη υπόθεση προκαλεί αρκετές ανησυχίες. Είναι εύλογο ότι ένα προβληματικό και ανεπαρκές αποχετευτικό δίκτυο ιδίως σε μια τέτοια περιοχή πλήττει όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και την τουριστική ζήτηση. Και αυτό ισχύει για όλες τις προστατευόμενες περιοχές της Ηπείρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου